Spirulina korisna za dijabetičare

spirulina dijiabetesSpirulina je plavo-zelena mikroalga koja je u poslednje vreme postala veoma popularna, a zbog izuzetnog bogatstva nutrijentima ubraja se u tzv. "superhranu". Nekoliko istraživanja pozabavilo se pitanjem da li bi spirulina mogla pozitivno da utiče na zdravlje dijabetičara i utvrdilo da može.

Istraživači Univerziteta Sfaks iz Tunisa i Univerziteta Zapadne Bretanje iz Francuske zajednički su ispitali kako uvođenje spiruline u ishranu pacova obolelih od dijabetesa utiče na njihovo opšte zdravstveno stanje.

Na osnovu onoga što je već poznato o spirulini, istraživači su pretpostavili da bi uvođenje spiruline u ishrani tih eksperimentalnih životinja moglo da donese neke dobrobiti. Da bi proverili svoju pretpostavku, obavili su sledeće ispitivanje. Najpre su inidukovali dijabetes kod pacova (uz pomoć supstance aloksana, koje se i koristi u te svrhe), a potom su obolele životinje podelili na dve grupe. Tokom 21 dana ispitivanja, jednu grupu životinja su lečili insulinom, svakodnevno; drugoj grupi su davali hranu sa 5% dodate spiruline.

Eksperiment je pokazao da su i tretman insulinom i tretman spirulinom doveli do značajnog smanjenja glukoze natašte, kao i do povećanja nivoa glikogena. Pored toga, tretman spirulinom je doneo i sledeće rezultate: smanjenje nivoa LDL (ili "lošeg" holesterola), ukupnog holesterola i triglicerida kod pacova. Povrh toga, spirulina je pojačala antioksidansnu aktivnost jetre. Interesantno je da se u ovom eksperimentu na pacovima spirulina pokazala efikasnija od insulina!

Istraživači su zaključili da je uzimanja spiruline kao dodatka ishrani bezbedan i efikasan način da se tretira dijabetes i spreče drugi zdravstveni problemi povezani sa dijabetesom. To istraživanje je objavljeno u časopisu Nutrition Research.

Još bolja vest od ovoga je što je osim pomenutog istraživanja na životinjama obavljeno i istraživanje na ljudima, koje je takođe zaključilo da spirulina pomaže u kontroli dijabetesa. To istraživanje, u koje je bilo uključeno 25 učesnika obolelih od dijabetesa tip 2, izveo je Univerzitet Maharadža Sajadžirao u Barodi u Indiji. Istraživači su učesnike nasumično podelili na grupu koja će dobijati tretman i kontrolnu rupu. Tretirana grupa je dobijala tokom dva meseca po 2 grama spiruline svakodnevno, dok je kontrolna grupa dobijala placebo. Istraživači su pre i posle istraživanja učesnicima izmerili nivo glukoze u krvi, nivo hemoglobina A1c ((HbA1c, značajnog pokazatelja dijabetesa) i uporedili ih.

Rezultati su pokazali da je kod učesnika tretiranih spirulinom nivo glukoze u krvi bio niži i natašte i nakon obroka, u poređenju sa placebo grupom. Grupa tretirana spirulinom pokazala je i smanjenje nivoa HbA1c, što takođe ukazuje na bolju regulaciju šećera u krvi.

Tretman spirulinom kod tretirane grupe je takođe doveo i do smanjenja nivoa triglicerida, ukupnog holesterola, kao i LDL ("lošeg") holesterola, dok je istovremeno nivo HDL ("dobrog") holesterola bio povećan. Svi ti faktori doprinose prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Na osnovu tih rezultata, istraživači su zaključili da spiruliina koristi ljudima obolelim od dijabetesa tip 2 i da može da pomogne u kontroli nivoa šećera u krvi, kao i u regulisanju nivoa holesterola. Ovo istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Medicinal Food.

 

Stručne reference:
https://science.news/2019-04-26-hepatoprotective-anti-hyperglycemic-anti-diabetic-properties-of-spirulina.html www.liebertpub.com/doi/10.1089/10966200152744463

 

Proizvodi u vezi sa člankom

Spirulina u prahu organska dodatak ishrani

Dodatak ishrani na bazi modro-zelene alge spiruline. Spirulina u prahu je punovredna namirnica bogata proteinima i lako se apsorbuje u organizmu.
Spirulina organska tablete

Sprulina je modrozelena alga stara 3,6 milijardi godina. Raste u tolim vodama alkalne pH vrednosti. Brojni visokovredni sastojci spiruline stvaraju se prirodnom fotosintezom pod toplim suncem suptropske klime. Spirulina u tabletama je punovredna namirnica bogata proteinima i lako se apsorbuje u organizmu. Pogodna je i za sportiste i vegetarijance.
 

 


NeeraDijeta.rs

Probali su je Bijonse, Anđelina Džoli, Gvinet Paltrou, Naomi Kempbel, Tom Henks...

neera 3a

BiseriMudrosti.com

banner biserimudrosti

HathaYoga.rs

banner hatayoga wide

Posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 111