Groznica: neprijatelj ili prijatelj?

groznicaJedna od većih zabluda u današnjem zdravstvu je uloga povišene temperature (groznice). Mnogi roditelji se plaše groznice kod dece, mada bi trebalo da je poštuju. Povišena temperatura je jedan od najizuzetnijih i najsloženijih procesa isceljenja u telu.

Američka akademija za pedijatriju objavila je prošle godine jedno proučavanje u kome zaključuje da je roditeljima potrebno da razumeju da povišena temperatura sama po sebi ne ugrožava zdravlje deteta. Baš naprotiv, ona je u stvari od koristi, pa bi se trebalo truditi da se olakša njeno podnošenje, a ne da se snižava telesna temperatura.

Antipiretici se često zloupotrebljavaju, ne primenjuju kad treba, ili se predoziraju. Polovina roditelja, bar u Americi, smatra da je 37o C već povišena temperatura, a četvrtina zdravstvenih radnika već tada daje antipiretike, pre nego što se groznica zaista i razvije. Oko 85% američkih roditelja prijavljuje da budi decu koja su zaspala da bi im dala antipiretike. Više od 80% pedijatara ne slaže se sa tom praksom. Fiziološko lečenje koje se odigrava u snu daleko je korisnije od nastojanja da se samo snizi temperatura.

Groznica angažuje imuni sistem
Povišena temperatura se definiše kao temperatura koja prelazi 37o C (mereno ispod pazuha, što je kod nas uobičajena praksa). Povišene temperature obično ostaju o određenim granicama i ne traju dugo. Nije poznato da temperature pogoršavaju tok bolesti ili dovode do nekih dugoročnih komplikacija. Sama temperatura nije bolest, već deo nastojanja organizma da se izleči.

Kada neki napadač (virus, bakterija itd) uđe u telo, mozak dobija signale da podigne temperaturu preko “termostata” u hipotalamusu. Obično se “termostat” stavi na povišenu vrednost na nekoliko dana kako bi uništio uljeze. Signali za uključenje “termostata” mogu da poteknu od bakterijskih toksina, ili od reakcije tela na uljeze, a to su proizvodnja citokina, hemijskih posrednika, katalitičkih enzima i antitela. Povišenje temperature takođe jača imuni sistem dovodeći do katalize enzima, povećavajući proizvodnju neutrofila i razmnožavanje T limfocita. Do upale dolazi u napadnutoj zoni, a to sprečava širenje infekcije i započinje proces ozdravljenja. 

U tradicionalnoj medicini, terapeuti su razumeli i poštovali značaj povišene temperature. Ljudi su znali da će groznica sama da nastane i nestane, kao talasi koji preplave obalu, pa se sami povuku. Ali, pošto ne razume taj proces, većina ljudi nastoji da smesta snizi temperaturu koristeći antipiretike (aspirin, brufen, paracetamol). Antipiretici mogu da brzo snize temperaturu, ali oni na daj način “uspavljuju” telo i ometaju reakciju imunog sistema, omogućavajući napadačima (patogenim organizmima) da prežive i da potencijalno dovedu do razvoja neke hronične bolesti.


VAŽNO!

Uvek je neophodno konsultovati lekara kada temperatura pređe 38,8o C, ili traje duže od tri dana. Takođe je neophodno konsultovati lekara kada postoji osećanje da je od temperature veoma loše, teškoće sa disanjem, ukočen vrat, konvulzije, ili u svakom slučaju kada niste sigurni. Tokom groznice, neophodno je uzimati dovoljno tečnosti sa elektrolitima (limunada, čajevi, tople supe) da bi se pomoglo telu.

Izvori:

Boyle A, Saine A. Lectures in Naturopathic Hydrotherapy. 1988. Eclectic Medical Publications, Oregon.
Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever Phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years. Pediatrics. 2001; 107(6)1241-1246
Skowron, J. Pediatrics. University of Bridgeport College of Naturopathic Medicine. 2012. Bridgeport, CT.
Sullivan J, Farrar H. 2011. Clinical Report- Fever and Anti-pyretic use in children. Pediatrics: From the American Academy of Pediatrics 2001; 127(3), 580-587.