Renesansa u medicini

renesansa u mediciniNedavno je izašla iz štampe nova knjiga prof. dr Vuka Stambolovića, penzionisanog profesora socijalne medicine i jednog od najubedljivijih zagovornika komplementarne i alternativne medicine u Srbiji. Dr Vuk Stambolović je svakako jedan od najzaslužnijih što su u Srbiji Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS br. 107/05) metode tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine izjednačene sa dijagnostičkim i terapijskim postupcima zapadne/konvencionalne medicine.

U alternativnu medicina se ubrajaju npr. kineska medicina, homeopatija, kvantna medicina, hiropraktika, ajurveda. Knjiga dr Vuka Stambolovića "Renesansa u medicini" argumentovano i kritički osvetljava potrebu za promenom, koja je izazvana zastranjivanjem savremene medicine, koja umesto da pojedinca sagleda i isceli u njegovoj celovitosti, nastoji samo da ga “popravi” i što brže vrati u proizvodni proces. Dok, sa druge strane, tzv. “alternativna medicina”, koja je sklonija da pojedinca posmatra u njegovoj ljudskoj celovitosti, ponekad ne uspeva da postigne “efikasne” rezultate i često nailazi na veliki otpor i negiranje od strane zvanično ustanovljene oficijelne medicine.

“I savremena oficijelna medicina, kao i čitav današnji svet, nalazi se u turbulentnoj fazi, a njen odgovor na ovaj izazov, uprkos brojnim evidentnim uspesima, u celini se ne može oceniti kao uspešan. Ograničena svojom racionalističkom logikom i svojim pristupom pacijentu kao objektu, a pod pritiskom interesa krupnog kapitala, naročito farmaceutske i industrije medicinskih pomagala, ona nije u stanju da se izbori sa iskušenjima sa kojima se suočava. Takozvana alternativna medicina, s druge strane, teško osvaja prostor jer se suočava sa otporom ove oficijelne. Situacija, stoga, zahteva nov pristup – novu paradigmu koja omogućava renesansu u medicini.” – piše, između ostalog, dr Stambolović u ovoj izvanredno zanimljivoj i provokativnoj knjizi.

Opširnije o knjizi pogledajte ovde